Legfrissebb híreink

2017-11-28

Dr. Szász István Tas adventi levele

Drága Barátaim!

A nemzetként való megmaradásunk reménységét veszélyeztető történelmi fejlemények immár nem csak a magyarságot fenyegetik. Ebben a minket évezredek óta örök várakozásra kényszerítő helyzetünkben, amely mondhatni létformájává dermedt a magyarnak, újabban sorstársak is felsorakozhat(ná)nak mellénk, de egyelőre ennek a veszedelem mértékéhez képest csupán szerény jeleit észlelhetjük. Mi több, közvetlen szomszédjaink, kik a trianoni átok pszichózisának visszáját szenvedve féltik – minden várakozáson felüli – győzelmük gyümölcseit, nem látják a fától az erdőt. Az immáron indokolatlan félelmeiktől (is) hajtott homogenizációs vágy, amely az orrgazda örökös szorongását idézi, kioltja a valódi veszélyt felmérni hivatott képességieket. Így csak nagyon nehezen tudunk szövetségesekre lelni. Várakozásaink közepette pedig ez lenne az egyik igen fontos és nélkülözhetetlen kívánság.

De seperjünk csak a saját portánkon. Hiszen a legvisszataszítóbb, s a külső veszedelmeket hatványozó, ártó erő belül működik. Kívülről táplálva, de mégis a belőlünk sarjadt „mégis magyarok” jóvoltából. S mi Dsida Psalmusának türelmével viseljük ezt. „Ha gyilkos is, magyar!”

Még nagyobb veszedelem azonban az, ami bennünk rejtőzködik. A sokaságban. Abban, amely tehetne csodadolgokat, de ehhez hiányzik belőle valami. Ha volt is, de mára kiölte az új neoliberális szellemű fogyasztói társadalomként működő csalóka világ, amely az önzés piedesztálra emelésével talán a kádári puha diktatúránál is nagyobb rendet vágott a tudatunkban.

Miről van tehát szó?

Most fejeztem be, és reménykedem annak a könyvnek a kiadásában, mely a kolozsvári Hitel folyóirat-nemzetpolitikai szemle csodálatos nemzedékének gondolatait hozná közel az érdeklődő és gondolkodni akaró közvéleményhez. Ők pedig Széchenyiből indultak ki, az ő önvizsgálatot hirdető szemléletéből. Szerinte a nemzetet szolgálni csak zarándoki alázattal lehet. Ez az üzenet elsősorban a politikusainkhoz szól.

Sokszor emlegettem már és több formában leírtam, de úgy érzem most ideje annak, hogy várakozásaink és elvárásaink hangoztatása közben, megnézzük ennek az éremnek a másik oldalát is.

Ugyanis az örök választópolgár oldaláról vizsgálódva nyilvánvaló, hogy a fenti elvárás legnagyobb akadálya éppen az azt gyakran hangoztató választó. Mert ez az elvárás érvényes minden egyes magyarra. Szabó Dezső nyomán mondhatjuk, hogy mindannyian felelősek vagyunk mindannyiunkért, tehát személyünkben is van nemzetszolgálati feladatunk, lehet akár a legapróbb, de szükséges, sőt nélkülözhetetlen. A nemzetpolitikát mellőzve előzni akaró bármely erő pedig ennek hiányára építhet a legbiztosabban.

Történelmi tapasztalat és megannyi irodalmi olvasmány segít abban, hogy tudjuk: mióta választások léteznek, a hordószónokok és a csapra vert hordók főszereplők voltak a nemzet sorsát irányítók kiválasztásában. Az egyik legfrissebb élmény a közelmúltból az a bizonyos egyszeri 19 ezer Ft, amely eldöntő sikerrel vezette félre a nyugdíjasok egy részét.

Mikor e sorokat írom, zajlik az újabb nemzeti konzultáció. Vitatják értelmét és célját jobbról-balról. De ha arra gondolunk, hogy társadalmunkban milliós nagyságrendben élnek „mégis magyarok”, olyanok, akiket nem érdekel az egyéni létüket is meghatározó közös sorsunk, vagy akiknek szellemi horizontja – megszenvedett történelmünk ellenére – nem terjed a veszélyérzet megszabta határokig, akkor beláthatjuk, hogy a szemek nyitogatásának feladata milyen fontos, s most nem beszélek a véleménygyűjtés egyéb előnyeiről vagy szükségességének más okairól.

Adventi levelet olvastok, és évtizedek óta sem juthattam el oda, hogy az égi várakozás tiszta és világos reménysége, pontosabban bizonyossága mellett ne kényszerüljek ama földivel kapcsolatos magyarázkodásokra.

Most azonban minden eddiginél nagyobb a tét. Ugyanis hitünk szerinti biztos reményünk otthonát, keresztény egyházainkat és keresztény kultúránkat próbálják eljátszani az eddigi történelem talán „legtörpébb”emberei.

Pedig minden lelki-szellemi előkészítés ellenére is könnyen felismerhető (kinek a tudás, kinek a tapasztalat szintjén, s főleg együtt), hogy a lehetetlent szervező erők égő olajat kevernének össze a tiszta vízzel. Munkálkodásuk az aranycsinálók ma már mosolyra ingerlő igyekezetére hasonlíthatna, ha nem rejlene benne egy egészen más dimenziójú kockázat. Mi több, a biztos pusztítás veszedelme.

A lenni vagy nem lenni elcsépeltnek tűnő nagy kérdése ma – világ, kontinentális és nemzeti méretekben is – felettünk lebeg. De lehet-e világvége emberi erőből? A legfelsőbb akarat meddig engedi a gonosztól ösztökélve feszegetnünk emberi határainkat?

Ez az a pillanat, amikor az égi várakozás bizonyossága mindent felülmúló erejével képes eligazítani minket.

Ismét itt van az advent, és ismét elmélyültebb gondolkodásra ösztönzi az embert. S a kevés szóval is világosan láthatóvá váló és erőt adó isteni perspektíva segíthet abban, hogy még oly hatalmas földi szorongásaink oldódhassanak.

De áll az örök intés igazsága, melyet a népi emlékezet közmondásossá tett. Segíts magadon, s az Isten is megsegít. Tehát feladatunk nem a passzív várakozás, hanem a jövőt munkálkodással előkészítő aktív részvétel, az ajtók kitárása a kegyelem előtt. Feladat, amely a költővel szólva: „nem is kevés”.

Az, ami ma a világban és itt, maradék kis hazánkban történik, emberi mércével mérve történelmi pillanatok sorozata. Ezeket a történelmi pillanatokat történelmi tettekkel kell emlékezetessé, vagyis sikeressé tennünk. Ehhez a legelső lépés az, hogy felelősen döntsünk döntéshozóinkról.

A következő időszak erről szól, de nem csupán erről. Mert az egyéni felelősség, az örökös várakozók hétköznapi cselekedetei, egész életük szolgálattá nemesítése éppen olyan fontos, mint az, hogy választott vezetőinket Széchenyi üzenete hassa át, és munkájukat képesek, legyenek ama: „zarándoki alázattal” végezni.

Szerencsések vagyunk, mert tudjuk, hogy égi várakozásunk bizonyossága felment a legnagyobb félelem nyomása alól, és szerencsésnek nevezhetjük magunkat azért is, mert ama földi, emberi léptékű várakozásunk közben van iránytűnk, olyan, amely a helyes irányt mutatja. Ez pedig a magyar nemzet, a magyar haza, a magyar megmaradás szolgálata.

Legyen tehát kétszeresen áldott ez az adventünk is, adjon erőt a munkához és éleslátást a zavarkeltés közben, s legyen minden félelmet és szorongást feloldó a ránk váró idei karácsony és annak örömüzenete.

 

Tasi

  1. adventje előtt

 

 

.