Magyar Kultúra Hete

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat történetéhez hozzátartozik, hogy végleges tartalmát azalatt a három év alatt nyerte el, amikor az Egy Utca Négy Templom rendezvényünkkel teljesítettünk szolgálatot gyülekezeti termekben. Akkor jöttünk rá, hogy csak szakrálisan közelíthetjük meg a Magyar Kultúra Hetét.

A Magyar Kultúra Napja, a Himnusz megírásának dátumára került (január 22), Nagy Imádságunk kapocs nemzet és Isten között. Január 27 pedig Ady halálának napja, a tragikus sorsú, „önmagával bokszoló” költőzsenié, akinek a nevét viseli társaságunk, hirdetve, hogy csak a hitéhez és nemzeti kultúrájához ragaszkodó magyar számára van nemzeti megújhodás, feltámadás. Nincs nagyobb veszély, mint a lélekközöny!

A Magyar Kultúra Hete már a XII. rendezvényénél tart, 2018. január 20-27. között ismét megszervezésre kerül népszerű programsorozatunk. Rendezvényünk nem fesztiváljellegű, hanem olyan előadásokat, produkciókat keresünk, ahol a tartalom a döntő, mely céljainkat is szolgálja.